1.1. Pirkėjas įsipareigoja dėl grąžinimo kreiptis tiesiai į pardavėją. 

1.2. Uart nelaiko atsakingais Pardavėjų, kurie pateikia įrodymą, kad prekė (Daiktas) buvo išsiųsta. 

1.3. Uart nepriima jokių gražinamų Produktų, kurie buvo nupirkti Interneto svetainėje, ir negrąžina pinigų Pirkėjui, nebent šiame skyrelyje yra aiškiai nustatyta kitaip. 

1.4. Bendrovė „Uart“, veikdama kaip atstovė, nėra jokio pardavimo susitarimo, kurį Interneto svetainėje sudarė Naudotojai, šalis. Todėl Uart neprisiima atsakomybės už bet kokio Profesionalaus arba Neprofesionalaus pardavėjo nesugebėjimą įvykdyti Pardavėjo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas ir ypač kai Pardavėjas nesugeba užtikrinti „apsisprendimo laikotarpio” ir grąžinti pinigus arba kitaip kompensuoti už bet kokius Pirkėjo grąžintus Produktus, kurie neatitinka aprašymo, pateikto Produkto informacijoje ir/arba yra su defektais. 

 1.5. Naudotojai sutinka ir pripažįsta, kad Uart, veikdami kaip atstovai, nėra atsakingi už Interneto svetainėje parduotų arba įsigytų Produktų kokybę ir kiekį. 

1.6. Norėdami gauti daugiau informacijos apie juridines teises savo šalyje, Naudotojai turėtų susisiekti su savo vietine Vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 

1.7. Naudotojai atleidžia ir apsaugo mus (įskaitant mūsų filialus ir dukterines bendroves, taip pat mūsų ir jų atitinkamus tarnautojus, direktorius, darbuotojus, atstovus) nuo bet kokios pretenzijos, prašymo arba reikalavimo, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas, kurie buvo pateikti bet kokios trečiosios šalies dėl arba ryšium su jūsų įvykdytu šių Sąlygų pažeidimu, jūsų netinkamu naudojimusi Interneto svetaine arba jūsų įvykdytu bet kokio įstatymo ar trečiosios šalies teisių pažeidimu. Tiksliau sakant, Naudotojas garantuoja, kad visus reikalavimus atlyginti žalą ir kitas išlaidas, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, kurie buvo pateikti bendrovei Uart, dėl Naudotojo veiklos visa apimtimi padengia Naudotojas.

1.8. Grąžinant Produktą Pardavėjui turi būti naudojamos saugios pakavimo medžiagos.