Susipažinkite su nustatytomis naudojimosi sąlygomis.

TERMINAI

Pirkėjas – tai bet koks Vartotojas, Svetainėje įsigyjantis arba norintis įsigyti vieną arba daugiau Daiktų;

Komisinis mokestis – mokestis, kurį bendrovė Uart gauna už suteiktas paslaugas.

Daiktai – tai prekės, šiuo atveju meno kūriniai, kurių pardavimo nedraudžia atitinkami valstybiniai įstatymai arba Katalogo taisyklės ir kuriuos Vartotojas įkelia į Svetainę tam, kad galėtų parduoti;

Katalogas – tai elektroninis katalogas, į kurį įtraukti tos pačios rūšies Daiktai, laikantis nuostatos, kad visi Vartotojai privalo laikytis Uart nustatytų Katalogo taisyklių ;

Vartotojo paskyra arba Paskyra – tai Vartotojo registracija Svetainėje norint naudotis Svetaine; sukurtoje paskyroje nurodomi asmens duomenys;

Kainoraštis – tai  dokumentas, kuriame nurodytos Uart mokamų paslaugų kainos;

Naujienos – tai Svetainėje skelbiami trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasiūlymai, konkursai arba naujos Paslaugos;

Privatumo politika – tai dokumentas, kuriame nurodyta, kaip Uart renka, naudoja, saugo ir perduoda asmens duomenis ir kitą svarbią Lankytojų arba Vartotojų informaciją;

Slapukų politika – tai dokumentas, kuriame nurodyta, kaip Uart renka, naudoja saugo ir perduoda asmens duomenis ir kitą svarbią Lankytojų arba Vartotojų informaciją, surinktą naudojant slapukus;

Paslaugos – tai visos paslaugos, įskaitant Pagrindines paslaugas, Papildomas paslaugas ir (arba) Mokamas paslaugas;

Pagrindinės paslaugos – tai Uart savo Vartotojams ir Lankytojams siūloma galimybė, tačiau tuo neapsiribojant, įkelti Daiktus į atitinkamą Katalogą, apžiūrėti Daiktus, tiesiogiai dalyvauti jų apsikeitimo arba pirkimo-pardavimo bei kituose Sandoriuose.

Svetainė – tai Uart svetainė ir jos „iOS“, „Android“ ar kitų operacinių sistemų versijos.

Sandoris – tai visi sandoriai, kurių metu Daikto nuosavybės teisė ir (arba) naudojimasis juo pereina iš vieno Vartotojo kitam, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, pardavimo sutartį sudarytą tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, arba apsikeitimą ar kitus tarp Vartotojų atliktus sandorius;

Vartotojas – tai bet kuris asmuo, kuris, užsiregistravęs Svetainėje, įgyja teisę naudotis visomis Svetainės Paslaugomis savo asmeniniams poreikiams, kurie nėra susiję su profesine veikla;

Pardavėjas – tai bet kuris Vartotojas, kuris įtraukia vieną arba daugiau Daiktų į atitinkamą Svetainės Katalogą pardavimui;

Lankytojas – tai bet koks asmuo, neprisiregistravęs Svetainėje, kuris naudosis Svetaine neprisiregistravęs pagal Bendrąsias taisykles.

Taisyklės – tai šios sąlygos, visos politikos ir papildomos Uart Svetainėse skelbiamos sąlygos, kuriose išdėstytos sąlygos, kuriomis Uart siūlo Vartotojams ir Lankytojams prieigą prie Uart teikiamų Paslaugų.

Aukcionas – Uart organizuojamas ir vykdomas viešas kultūros ir meno vertybių (toliau – Kūrinių) pirkimas-pardavimas aukcione, kai Kūriniai siūlomi pirkti keliems asmenims per Uart, o Kūrinio pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su tuo aukciono dalyviu, kuris aukcione pasiūlo už jį didžiausią kainą (toliau – Pirkėjas). 

Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti Aukcione kaip Aukcione siūlomų Meno kūrinių potencialus Pirkėjas.

Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama Aukcione pradedant konkretaus Meno kūrinio pardavimą.

Profilio informacija – informacija Naudotojo profilyje, kurioje pateikti asmeniniai duomenys.

Pardavėjo grynoji kaina – galutinė suma, kuri sumokama Pardavėjui už Produktą, atskaičius visus mokesčius ir bet kokias kitas išlaidas, pavyzdžiui, Komisinį mokestį.

1. BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1.1. Uart yra internetinė prieglobos paslaugas teikianti bendrovė, kuri suteikia internetinę platformą (Svetainę), kur asmenys gali pirkti, parduoti, Daiktus. Uart nuskaičiuoja fiksuotą komisinį mokestį ir vartotojams gali pasiūlyti Mokamų paslaugų, už kurias reikia mokėti Uart nuolat atnaujinamame Kainoraštyje nurodytas kainas.

1.2. Vartotojai turi galimybę laikydamiesi Svetainės Katalogų taisyklių įkelti Daiktus į atitinkamą Katalogą, kad juos parduotų.

1.3. Uart Svetainė yra internetinė vieta, kurioje asmenys gali parduoti ir pirkti Daiktus. Uart nedalyvauja jokiuose Vartotojų Sandoriuose. Jokiomis aplinkybėmis Uart neperka, neparduoda ir nedalyvauja Svetainėje įkeltų Daiktų mainuose ir nereikalauja to daryti. Svetainėje talpinamas trečiųjų šalių turinys. Uart iš anksto netikrina jokių Svetainėje talpinamų Daiktų nei trečiųjų šalių, su kuriomis Vartotojui gali tekti bendrauti Svetainėje. Uart neįsipareigoja įsitraukti sprendžiant ginčus tarp Pirkėjų ir Pardavėjų. Vartotojas yra atsakingas už šalių, su kuriomis jis (ji) bendrauja, patikrinimą.

1.4. Profesionalūs (komerciniai / verslo) pardavėjai neturi teisės naudotis Svetaine. Kai profesionalūs pardavėjai vykdo sandorius su pirkėjais, jiems keliama daugiau teisinių/mokestinių ir kt. reikalavimų, nei neprofesionaliems pardavėjams. Naudodamiesi šia Svetaine užtikrinate, kad nesate profesionalus Pardavėjas. Uart pasilieka teisę bet kuriuo metu įspėti ir (arba) laikinai sustabdyti ir (arba) užblokuoti tokių profesionalių pardavėjų paskyras. Faktas, kad profesionalus Pardavėjas Svetainėje dar nėra įspėtas, ar užblokuotas, niekam nesuteikia teisės pažeisti šią Taisyklių dalį.

1.5. Registruojantis Svetainėje, Vartotojas privalo nurodyti savo vardą (pseudonimą), el. pašto adresą (tiesiogiai arba per „Facebook“ ar „Google“ paskyrą) ir, jei Vartotojas registruojasi ne per savo „Facebook“ arba „Google“ paskyrą – slaptažodį, kad Svetainė galėtų atpažinti Vartotoją kiekvieną kartą jam/jai prisijungiant prie Svetainės. Net jei registruodamasis Vartotojas nurodė savo vardą ir pavardę, kiti Svetainės Vartotojai matys tik jo pseudonimą, kuris gali skirtis nuo pavardės ir vardo. Uart gali pareikalauti saugumo tikslais atlikti tam tikrus patvirtinimus, susijusius su Vartotojo paskyra. Tokie patvirtinimai, be kitų dalykų, gali apimti Vartotojo telefono numerio patvirtinimą; kortelės savininko įrodymo pateikimą ar kitą Uart nuožiūra nustatytą patvirtinimą.

1.6. Tam, kad šios Taisyklės galiotų kaip sutartis su Vartotoju ir kitais teisiniais tikslais, Uart tvarko Vartotojo asmens duomenis taip, kaip nurodyta Privatumo politikoje.

1.7. Bet koks trečiųjų šalių atliekamas Svetainės turinio, dizaino ir duomenų bazių informacijos pakeitimas, tvarkymas, kopijavimas ir (arba) kitoks naudojimas be raštiško Uart leidimo ir (arba) nesilaikant šių Taisyklių, yra autorių, intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, kuris užtraukia atsakomybę pagal galiojančius įstatymus.

1.8. Aukciono bendrosios taisyklės:

      1.8.1. Aukcione negali dalyvauti asmuo, kuris yra aukciono organizatorius, o taip pat ir jo šeimos nariai ar kiti asmenys ar pagalbinės programos, atliekantys veiksmus aukciono organizatoriaus nurodymais.

      1.8.2. Sutrikus normaliam sistemos darbui, administracija pasilieka teisę atšaukti arba laikinai sustabdyti aukcionus. Atšaukus aukcioną, visi aukciono siūlymams panaudoti pinigai yra grąžinami į pirkėjų sąskaitas.

      1.8.3. Aukciono administratorius nėra atsakingas už sistemos veikimo sutrikimus, atsiradusius ne dėl jo kaltės.

      1.8.4. Aukcionas visus naudotojų duomenis naudoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir neteikia jų tretiesiems asmenims.

      1.8.5. Papildomos programinės įrangos naudojimas siūlant kainą yra DRAUDŽIAMAS! Administracija turi teisę atsisakyti parduoti prekę tokiam pirkėjui, kuris naudojo neleistinas priemones aukcione.

     1.8.6. Aukciono organizatorius neatsako už tai, kad nuotraukoje pateiktos prekės spalvos, užrašai gali truputį skirtis, o aprašyme pateikta informacija yra bendro pobūdžio, tad gali būti paminėtos ne visos prekės savybės.

      1.8.7. Pagrindinė prekės nuotrauka skirta atkreipti dėmesiui. Visa prekės komplektacija, pažeidimai, trūkumai ir pan. yra matomi kitose nuotraukose.

1.9. Uart svetainė pasilieka teisę reguliuoti prekių srautą ir formuoti svetainės turinį. Uart svetainė turi galimybę pašalinti prekybvietę ar/ir prekes neatitinkančias svetainės kokybės standartų.

2. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

2.1. Vartotojas įsipareigoja:

      2.1.1. Nenaudoti nuotraukų, į kurias Naudotojas neturi atitinkamų intelektinės nuosavybės teisių (pavyzdžiui, internete surastas nuotraukas) arba kuriose yra nuorodos į kitas interneto svetaines arba jų identifikacijos informacija;

      2.1.2. Pardavėjas privalo aiškiai nurodyti ar jo prekės (Daiktai) gali būti grąžinamos ir ar pirkėjas gaus pilną kompensaciją. 

      2.1.3. Nurodžius, kad prekes galima grąžinti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pilną sumą Pirkėjui. 

      2.1.4. Norėdami naudotis Paslaugomis, privalote spustelėti „Registruotis“ ir užpildyti registracijos formą. Užsiregistruoti taip pat galite naudodamiesi trečiųjų šalių (pvz., „Facebook“ arba „Google“) paslaugomis, kurias suteikia savo nuožiūra Uart.

      2.1.5. Svetainėje turėti tik vieną paskyrą. Uart neleidžia turėti daugiau nei vieną paskyrą Svetainėje. Jei Uart kyla pagrįstų įtarimų dėl to, kad Vartotojas susikūrė (naudoja) daugiau nei vieną paskyrą Svetainėje, gali užblokuoti arba pašalinti bet kurią iš paskyrų ir (arba) visas paskyras.

      2.1.6. Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams, sandoriams ar sukčiavimui vykdyti;

      2.1.7. Naudojantis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie pardavimui siūlomus Daiktus (t. y., informacija turi tinkamai apibūdinti pardavimui siūlomus Daiktus);

      2.1.8. Užtikrinti, kad pardavimui siūlomų Daiktų kaina ir kita informacija apie juos yra ekonomiškai pagrįsta. 

      2.1.9. Nekopijuoti ir kitaip nenaudoti Svetainėje esančios informacijos, kurią įkėlė Uart arba kitas Svetainės Vartotojas;

      2.1.10. Nesiūlyti įsigyti Daiktų, kurie pagaminti pažeidžiant registruotų prekės ženklų savininkų intelektinės nuosavybės teises;

      2.1.11. Nepažeisti trečiųjų šalių turtinių ar asmeninių neturtinių teisių (įskaitant intelektinės nuosavybės teises);

      2.1.12. Atlyginti Uart bet kokius nuostolius, prievoles ar išlaidas, kilusias iš trečiųjų šalių pareikštų pretenzijų Uart, susijusias su Vartotojo netinkamu naudojimosi Svetaine arba paslaugomis arba kitu naudojimu, kuris pažeidžia šias Taisykles ir ar įstatymus.                                                                                                       

      2.1.13. Užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Vartotojo pateikta informacija ir duomenys, įskaitant elektroninius duomenis, t. y., failus, kompiuterių programas, el. pašto adresus, nuotraukas, Daiktų aprašymus ir pan.:

            2.1.13.1. nėra klaidinanti arba neteisinga;

            2.1.13.2. nesiūlo įsigyti Daiktų, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota įstatymais arba Katalogo taisyklėmis;

            2.1.13.3. įkeldamas Daikto nuotraukas į Uart svetainę nepažeidžia autoriaus ar kito teisėto nuotraukos savininko teisių (paprastai tai būna viešai internete randamos nuotraukos), taip pat užtikrina, kad nuotraukose nėra nuorodų į kitas interneto svetaines ar platformas;

            2.1.13.4.  nuotraukose nesimato kitų asmenų, išskyrus patį Vartotoją, jei nėra gautas tokių asmenų sutikimas skelbti nuotraukas Uart svetainėje;

            2.1.13.5. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo / eksporto taisykles ir kt.);

            2.1.13.6. neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralės nuostatoms;

            2.1.13.7. neturi virusų arba kitų kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės veikimą, gali būti patalpinti Vartotojų kompiuteriuose ir padaryti žalą Vartotojui ar jų turtui, trukdyti Vartotojui naudotis Svetaine, vykdyti Sandorius arba neleisti Vartotojui naudotis kompiuteriu ir (arba) Uart platforma;

            2.1.13.8. nesiūlo įsigyti daiktų su nuorodomis į kitas internetines svetaines, teikiančias panašias paslaugas kaip Uart.

      2.1.14. Neplatinti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, neviešinti bei neskelbti Svetainės Vartotojų duomenų ar informacijos apie bet kokius Vartotojų Svetainėje atliekamus veiksmus, įskaitant Sandorius, kainas ar kitą informaciją, susijusią su Vartotojais ir jų naudojimųsi Svetaine.

      2.1.15. Nereikšti reikalavimų Uart dėl atliekamų Sandorių ar Vartotojų elgesio Svetainėje arba Vartotojų elgesio Sandorių sudarymo ir vykdymo metu.

      2.1.16. Saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų trečiosios šalys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine.

      2.1.17. Nedelsiant Svetainėje atnaujinti informaciją, kuri tampa netiksli pasikeitus bet kokiems Vartotojo pateiktiems duomenims (ypač registruojantis Svetainėje) arba informacijai apie parduodamus Daiktus.

      2.1.18. Nedelsiant pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas norint naudotis Svetaine, jei jį sužinojo trečiosios šalys.

      2.1.19. Naudojantis Uart mokėjimo būdais, tinkamai ir laiku sumokėti Uart už įsigytas Mokamas paslaugas pagal Kainoraštyje paslaugos užsakymo metu nurodytus įkainius.

2.2. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad jis (ji):

      2.2.1. supranta, jog visa atsakomybė už Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka informaciją pateikusiam asmeniui;

      2.2.2. yra veiksnus asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo nutartimi ir turintis visus įgaliojimus bei teises sudaryti ir vykdyti Svetainėje sandorius;

      2.2.3. nebando gauti neleistinos prieigos prie bet kurios Svetainės funkcijos ar paskyros;

      2.2.4. nekopijuoja, nekeičia ar kitaip nepažeidžia Uart intelektinės nuosavybės teisių į Svetainę;

      2.2.5. nenaudoja informacijos iš kitų interneto svetainių, nenaudoja trečiosios šalies kontaktų;

      2.2.6. nenaudoja kitų asmenų konfidencialios informacijos be jų aiškaus sutikimo;

      2.2.7. tinkamai vykdo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;

      2.2.8. supranta, kad pirkimo-pardavimo Sandorius Vartotojai vykdo savarankiškai be Uart dalyvavimo bei tarpininkavimo ir patys Vartotojai yra atsakingi už sudarytų Sandorių vykdymą ir įsipareigojimų atliekant Sandorius neįvykdymo pasekmes;

      2.2.9. supranta, kad Uart siūlomos Mokamos paslaugos yra apmokamos pagal Kainoraštyje nurodytus įkainius;

      2.2.10. supranta, kad Vartotojui gali tekti sumokėti mokesčius, susijusius su Sandorių vykdymu (pvz. pajamų mokestį, PVM ir pan.);

      2.2.11. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus naudotis Svetaine, sužino trečiosios šalys, tokios trečiosios šalys gali prisiimti įsipareigojimus už Vartotoją, ir Vartotojas sutinka tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Uart neprivalo patikrinti tokio Vartotojo tapatybės, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio – prisijungimo duomenų – patikrinimą; 

      2.2.12. supranta ir patvirtina, kad jis yra atsakingas už prisijungimo prie Svetainės vartotojo vardo ir slaptažodžio slaptumą, įsipareigoja šiuos duomenis laikyti paslaptyje ir neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Vartotojas, pastebėjęs, kad jo duomenimis naudojasi tretieji asmenys, privalo kuo skubiau informuoti Uart ir pakeisti prisijungimo prie Svetainės paskyros slaptažodį;

      2.2.13. supranta ir sutinka, kad Uart naudotų ir tvarkytų Vartotojo asmens duomenis pagal atitinkamus teisės aktus ir Privatumo politikosnuostatas.

2.3. Vartotojas turi teisę informuoti Uart apie, jo manymu, Svetainėje pastebėtus pažeidimus.

3. UART TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Uart teisės:

      3.1.1. Uart turi teisę savo nuožiūra apriboti, nurodant apribojimo sąlygas (t. y., iš dalies arba visiškai uždrausti naudotis Svetaine), skirti kitokio pobūdžio nuobaudą (pvz. įspėjimą) arba nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Svetaine, įskaitant Vartotojo paskyros panaikinimą ir draudimą Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje ir ja naudotis, kai jis (ji):

            3.1.1.1. pažeidžia šias Taisykles arba nesilaiko įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse ar kitose Svetainės taisyklėse;

            3.1.1.2. registruodamasis ar naudodamasis Svetaine pateikia neteisingą, nepilną ir (arba) klaidinančią informaciją;

            3.1.1.3. Svetainėje atlieka pardavimus, kurie dėl savo apimties, dažnumo ar kitų savybių prilygsta komercinei veiklai;

            3.1.1.4. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis arba netinkamai elgiasi;

            3.1.1.5. piktnaudžiauja Svetaine pašalindamas savo paskyros duomenis, kitų vartotojų atsiliepimus apie Vartotojo paskyrą arba pašalina savo paskyrą ir sukuria naują ar kitais panašiais būdais pateikia klaidingą informaciją apie savo paskyrą;

            3.1.1.6. naudojasi kitų Vartotojų tapatybe ar kitaip neteisėtai elgiasi;

            3.1.1.7. jungiasi prie Svetainės iš to paties IP adreso ar kompiuterio, kuris buvo blokuotas dėl pažeidimų;

            3.1.1.8. stengiasi išvilioti kitą (-us) Vartotoją (-us) iš Uart platformos tokiu tikslu, kuris iš pažiūros atrodo kaip komercinė arba neteisėta veikla;

            3.1.1.9. yra gavęs ne mažiau nei tris neigiamus įspėjimus iš Uart arba pasireiškia kitos aplinkybės dėl kurių, norėdama apsaugoti Svetainę ir savo Vartotojus, Uart nusprendžia apriboti arba panaikinti Vartotojo paskyrą.

Esant anksčiau aprašytoms aplinkybėms, Uart gali susijusiam Vartotojui arba Lankytojui atsiųsti oficialų pranešimą apie tai ir (visiškai arba iš dalies) apriboti Vartotojo paskyrą arba Lankytojo prieigą. Dalinis blokavimas reiškia, kad Vartotojas negali skelbti Daiktų Kataloge. Visiškas blokavimas reiškia, kad Vartotojo paskyra yra blokuojama ir (arba) atšaukiama, galimybė prisijungti prie Svetainės iš Vartotojo kompiuterio taip pat yra blokuojama. Vartotojas privalo žinoti, kad po visiško užblokavimo jis neturi teisės iš naujo registruotis Svetainėje.

Vartotojo paskyros atšaukimas nereiškia, kad Uart pašalina visą susijusią paskyros informaciją, ypač Vartotojo asmens duomenis, nes jie gali būti saugomi norint geriau susipažinti su aplinkybėmis, dėl kurių Uart priėmė sprendimą atšaukti Vartotojo paskyrą ir tam, kad galėtų perduoti šiuos duomenis teisėsaugos institucijoms pagal Privatumo politikos nuostatas.

      3.1.2. Uart turi teisę (bet ne pareigą) bet kuriuo metu stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje. Uart turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus ir imtis visų priemonių nutraukti, pašalinti ir užkirsti kelią tolimesniems Vartotojų atliekamiems Taisyklių pažeidimams.

      3.1.3. Uart turi teisę bet kada savo nuožiūra ir iniciatyva arba gavus pranešimą iš kitų asmenų, pašalinti iš Svetainės Vartotojo pardavimui siūlomus Daiktus ar kitą Vartotojo informaciją, taip pat Daiktų kainas, jei, Uart nuomone, jie pažeidžia Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus arba prieštarauja moralės nuostatoms ir (arba) viešajai tvarkai.

      3.1.4. Uart turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią Svetainėje skelbiamą informaciją apie pardavimui Daiktus arba siūlomas kainas nekeisdama Vartotojo informacijos tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

      3.1.5. Uart turi teisę, bet ne pareigą, apsaugoti Svetainės Vartotojus nuo nesąžiningo elgesio Svetainėje bei užkirsti kelią intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams. Uart turi teisę, bet ne pareigą, tikrinti ar Daiktai, kuriuos Vartotojai įkelia į Svetainės katalogus, nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių. Kilus įtarimui arba gavus atitinkamą informaciją ar pretenziją, Uart turi teisę reikalauti Vartotojo patvirtinti, kad visa informacija, kurią jis pateikė apie Daiktą įkeldamas į Svetainės katalogus arba vėliau papildydamas Daikto aprašymą, yra teisinga, įskaitant, bet neapsiribojant, siūlomų Daiktų autentiškumo įrodymus.

Gavusi atitinkamą pranešimą apie neteisėtą turinį (Daiktų autentiškumą), Uart pašalins tokį Vartotojo įkeltą turinį (Daiktus). Be to, Uart gali bet kuriuo metu pašalinti iš Svetainės Vartotojo į Katalogą įkeltus Daiktus ar kitą Vartotojo pateiktą informaciją, jei šie Daiktai arba informacija pažeidžia šias Taisykles, atitinkamus teisės aktus arba prieštarauja moralės standartams ar viešajai tvarkai. Jei Vartotojas arba Lankytojas nesutinka su tokia Uart teise, jis neturėtų naudotis Svetaine. Uart gali nagrinėti bet kokį šių Taisyklių pažeidimą ir pranešti kompetentingoms arba už įstatymų taikymą atsakingoms institucijoms

      3.1.6. Uart turi teisę gauti užmokestį už teikiamas Mokamas paslaugas pagal Mokamų paslaugų Kainoraštyje paslaugos užsakymo metu nurodytus tokių paslaugų įkainius. Gavus užmokestį, Uart pateiks Vartotojui elektroninę sąskaitą-faktūrą. Vartotojas taip pat patvirtina ir sutinka sąskaitas-faktūras gauti elektroniniu būdu.

      3.1.7. Uart turi teisę pakeisti Vartotojo, kuris nesinaudojo Svetaine pakankamai ilgą laiką, pavyzdžiui, 60 dienų arba daugiau, būseną į „atostogos“. Tokiu atveju kiti Vartotojai nematys šio Vartotojo parduodamų Daiktų. Uart pasilieka teisę pašalinti Vartotojo pardavimui siūlomus Daiktus, jei tokie Daiktai nebuvo parduoti per pakankamai ilgą laiko tarpą.

Prieš pakeičiant būseną į „atostogas“ ir (arba) pašalinant Daiktus, Uart nusiųs Vartotojui išankstinį pranešimą. Tokiu pranešimu Vartotojui pranešama apie būsimus jo ir (arba) įkeltų Daiktų būsenos pakeitimus ir suteikiama galimybė nesutikti su tokiais pakeitimais. Vartotojas turi pranešti Uart apie nesutikimą su pakeitimais per komunikacijoje nurodytą pranešimo terminą. Vartotojui nepranešus apie nesutikimą su pakeitimais, bus manoma, kad Vartotojas sutinka su Uart pakeitimais, susijusiais su jo ir (arba) Daiktų būsena.

      3.1.8. Norėdami, kad Svetaine naudotis būtų patogiau, Uart gali bet kuriuo metu pertvarkyti Katalogą, reklamos vietas ar kitą informaciją apie Daiktus, jei tai nepakeičia Vartotojų įkelto turinio. Uart gali skelbti Naujienas, skelbdama su jomis susijusius aprašymus, nurodymus ar taisykles.

      3.1.9. Uart turi teisę vienašališkai nutraukti, stabdyti arba perduoti trečiosioms šalims teises vykdyti Svetainės veiklą, informuodama Svetainės Vartotojus apie tokį veiklos nutraukimą, stabdymą ar perdavimą.

3.2. Uart, kaip Svetainės administratoriui, pastebėjus ar sužinojus apie konkretaus Vartotojo daromą ar padarytą Taisyklių pažeidimą, turi teisę savo iniciatyva atlikti tyrimą ir skirti atitinkamą nuobaudą (kaip nurodyta Taisyklių 5.1 punkte). Tačiau Uart neįsipareigoja nuspręsti ar dalyvauti sprendžiant Vartotojų tarpusavio ginčus.

3.3. Uart patvirtina, kad autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį (duomenų bazes) priklauso Uart arba Uart teisėtai naudojasi trečiųjų šalių suteiktomis teisėmis.

3.4. Uart neprisiima atsakomybės už Vartotojų Svetainėje skelbiamą informaciją ir jos tematiką.

3.5. Uart neprisiima atsakomybės už parduodamų ar įsigyjamų Daiktų naudojantis Svetaine ir (arba) kitomis Uart paslaugomis kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui ir (arba) komplektiškumą.

3.6. Uart neprisiima atsakomybės už Vartotojų Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą, išsamumą ir (arba) atitikimą teisės aktų reikalavimams.

3.7. Uart neprisiima atsakomybės už netinkamą ir (arba) neteisėtą Vartotojų elgesį.

3.8. Uart neprisiima atsakomybės už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti Vartotojas arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti dėl Svetainės Vartotojų paskyrose, komentaruose ar kitose Svetainės platformose pateiktos informacijos.

3.9. Uart neprisiima atsakomybės tais atvejais, kai Vartotojų įkeltos nuotraukos reklamuoti siūlomus parduoti Daiktus, pažeidžia autorių teises.

3.10. Uart neprisiima atsakomybės už jokius Vartotojo bet kokiu būdų įvykdytus ar vykdomus teisės aktų pažeidimus.

3.11. Uart neprisiima atsakomybės už Svetainės ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimą, Vartotojams arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims padarytus nuostolius, atsiradusius dėl techninių priežasčių ir (arba) problemų ar kitų įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Svetaine (pvz., nutrūkęs interneto ryšys, kompiuterinės, telekomunikacijų arba kitos įrangos gedimas ir kt.).

3.12. Uart neprisiima atsakomybės už už jokius intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Vartotojai juos padaro.

4. PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

4.1. Pirkėjas įsipareigoja dėl grąžinimo kreiptis tiesiai į pardavėją. 

4.2. Uart nelaiko atsakingais Pardavėjų, kurie pateikia įrodymą, kad prekė (Daiktas) buvo išsiųsta. 

4.3. Uart nepriima jokių gražinamų Produktų, kurie buvo nupirkti Interneto svetainėje, ir negrąžina pinigų Pirkėjui, nebent šiame skyrelyje yra aiškiai nustatyta kitaip. 

4.4. Bendrovė „Uart”, veikdama kaip atstovė, nėra jokio pardavimo susitarimo, kurį Interneto svetainėje sudarė Naudotojai, šalis. Todėl Uart neprisiima atsakomybės už bet kokio Profesionalaus arba Neprofesionalaus pardavėjo nesugebėjimą įvykdyti Pardavėjo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas ir ypač kai Pardavėjas nesugeba užtikrinti „apsisprendimo laikotarpio” ir grąžinti pinigus arba kitaip kompensuoti už bet kokius Pirkėjo grąžintus Produktus, kurie neatitinka aprašymo, pateikto Produkto informacijoje ir/arba yra su defektais. 

 4.5. Naudotojai sutinka ir pripažįsta, kad Uart, veikdami kaip atstovai, nėra atsakingi už Interneto svetainėje parduotų arba įsigytų Produktų kokybę ir kiekį. 

4.6. Norėdami gauti daugiau informacijos apie juridines teises savo šalyje, Naudotojai turėtų susisiekti su savo vietine Vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 

4.7. Naudotojai atleidžia ir apsaugo mus (įskaitant mūsų filialus ir dukterines bendroves, taip pat mūsų ir jų atitinkamus tarnautojus, direktorius, darbuotojus, atstovus) nuo bet kokios pretenzijos, prašymo arba reikalavimo, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas, kurie buvo pateikti bet kokios trečiosios šalies dėl arba ryšium su jūsų įvykdytu šių Sąlygų pažeidimu, jūsų netinkamu naudojimusi Interneto svetaine arba jūsų įvykdytu bet kokio įstatymo ar trečiosios šalies teisių pažeidimu. Tiksliau sakant, Naudotojas garantuoja, kad visus reikalavimus atlyginti žalą ir kitas išlaidas, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, kurie buvo pateikti bendrovei Uart, dėl Naudotojo veiklos visa apimtimi padengia Naudotojas.

5. TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

5.1. Kartais mes galime pakeisti šias Taisykles ir paskelbti atnaujintą versiją šiame puslapyje tokiais atvejais:

      5.1.1. siekdami atspindėti atitinkamuose įstatymuose ir nustatytuose reikalavimuose atliktus arba tikėtinus pokyčius;

      5.1.2. siekdami atspindėti bet kokius teismo, reguliuojančios ar kitos panašios įgaliotos institucijos nuosprendžius;

      5.1.3. siekdami užtikrinti, kad šios Taisyklės taptų aiškesnės arba sąžiningesnės;

      5.1.4. siekdami atspindėti mūsų verslo vykdymo pokyčius ir vystymąsi;

      5.1.5. siekdami ištaisyti klaidą, kurią galime pastebėti vėliau;

      5.1.6. siekdami atspindėti rinkos sąlygų arba sektoriuje nusistovėjusios praktikos pokyčius.

5.2. Apie smulkius šių Taisyklių pakeitimus (pvz., naujas paslaugas) Uart informuos Vartotojus paskelbdami juos Svetainėje.

5.3. Apie kitus šių Taisyklių pakeitimus, įskaitant Kainoraštį (pvz., naujas paslaugas), laikydamiesi atitinkamų įstatymų Uart informuos Vartotojus įkeldami Pranešimą Svetainėje arba, jei pakeitimas yra reikšmingesnis (pvz., pakeitimai, kurie padidina Vartotojų įsipareigojimus arba daro įtaką platformos veikimui) – elektroniniu paštu, nurodytu registruojantis svetainėje, iki pakeitimo įsigaliojimo likus trisdešimt (30) dienų. Jei Vartotojas su siūlomais pakeitimais nesutinka, jis gali nutraukti ryšius su Uart ir uždaryti savo Uart paskyrą. Visi Svetainėje paskelbti Taisyklių pakeitimai bus nedelsiant taikomi Lankytojams.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Šioms Taisyklėms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

6.2. Visi ginčai tarp Uart ir Vartotojo sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

6.3. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.